Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu - umowa

Diagnoza oraz projektowanie wsparcia dla klienta pomocy społecznej

W przypadku Instytucji zgłoszenie tutaj

imię:
nazwisko:
e-mail:
data urodzenia:
PESEL
miejsce urodzenia:
telefon:
Adres do korespondencji
ulica
nr domu/mieszkania
kod pocztowy
miejscowość

Oświadczam, że znane mi są również warunki uczestnictwa w zamawianym szkoleniu, regulamin e-learning, i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z kaluzulą informacyjną

Zanim klikniesz WYŚLIJ ZGŁOSZENIE, upewnij się,
że dane w formularzu są poprawnie wpisane.