Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN Zapisz się
11Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy400.00 Zapisz się
287Kurs na wychowawcę wypoczynku 150.00 Zapisz się
399Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00 Zapisz się
4100Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00 Zapisz się
5111Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00 Zapisz się
6112Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00 Zapisz się
7159Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży150.00 Zapisz się
8167Nauczyciel w coachingu-nowe możliwości. rezultaty. zmiany. rozwój250.00 Zapisz się
9193Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00 Zapisz się
10195Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej110.00 Zapisz się
11201Kadry i płace + program "Płatnik"450.00 Zapisz się
12203Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym 1380.00 Zapisz się
13206Poczucie własnej wartości nauczyciela100.00 Zapisz się
Szkolenia e-learning
Lp Kod Kurs Cena PLN Zapisz się
142Przygotowanie prezentacji (np. lekcji. wykładu) z użyciem metod multimedialnych150.00 Zapisz się
153Konflikt w szkole. rodzaje. przyczyny. przeciwdziałanie120.00 Zapisz się
166Nie takie media straszne...Jak rozpocząć współpracę z mediami?100.00 Zapisz się
179Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się120.00 Zapisz się
1810Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym120.00 Zapisz się
1921Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00 Zapisz się
2027Status prawny nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego150.00 Zapisz się
2128Skuteczna organizacja i realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w gimnazjum100.00 Zapisz się
2229Komunikacja z uczniem - jak mówić. by słychał; jak słuchać. by mówił120.00 Zapisz się
2330Metody i techniki nauczania języka angielskiego120.00 Zapisz się
2431Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody120.00 Zapisz się
2534Polityka ochrony danych osobowych w szkole150.00 Zapisz się
2635ADHD w szkole - metody postępowania 120.00 Zapisz się
2736Metodyka tworzenia scenariuszy-konspektów lekcji języka angielskiego150.00 Zapisz się
2837Efektywna komunikacja w szkole100.00 Zapisz się
2938Wypalenie zawodowe - czyli jak nie utracić motywacji do pracy nauczycieli90.00 Zapisz się
3039Edukacja medialna150.00 Zapisz się
3140Metoda projektowa jako nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela150.00 Zapisz się
3249Profilaktyka przemocy w szkole120.00 Zapisz się
3356Kształtowanie zachowań asertywnych100.00 Zapisz się
3458Sposoby budowania autorytetu nauczycielskiego90.00 Zapisz się
3559Sposoby postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole100.00 Zapisz się
3660Przygotowanie nauczycieli do kształcenia zdalnego na platformie Moodle200.00 Zapisz się
3765Kompetencje doradcy zawodowego i lidera klubu pracy 120.00 Zapisz się
3866Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00 Zapisz się
3974Strategia w nauczaniu języka angielskiego - guided writing150.00 Zapisz się
4075Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać aby uzyskać porozumienie. Praktyczne podejście w relacji opiekun-rodzic dziecka120.00 Zapisz się
4177Prawo w pracy nauczyciela100.00 Zapisz się
4278Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze120.00 Zapisz się
4386E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00 Zapisz się
4488Ofiara. sprawca. świadek przemocy w szkole. Cechy charakterologiczne. uwarunkowania osobowościowe. Psychologiczne skutki bycia ofiarą120.00 Zapisz się
4597Praca z uczniem zdolnym100.00 Zapisz się
46103Twój czas w Twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem. 90.00 Zapisz się
47117Uczeń z dysleksją80.00 Zapisz się
48118Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci80.00 Zapisz się
49135Wczesna akwizycja języka przez dzieci150.00 Zapisz się
50148Wprowadzenie do glottodydaktyki100.00 Zapisz się
51150Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka120.00 Zapisz się
52161Arteterapia w pracy nauczyciela150.00 Zapisz się
53162Terapia dziecka autystycznego w domu i w szkole120.00 Zapisz się
54190Stres szkolny uczniów klas początkowych90.00 Zapisz się
55192Kurs z metodyki przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym350.00 Zapisz się
56212Kreatywny nauczyciel180.00 Zapisz się
57215Przemoc w sieci - Cyberbullying– charakterystyka zjawiska. skala problemu. działania profilaktyczne 150.00 Zapisz się
58216Typy rodzinnych osobowości. Zrozumienie korzeni swojej osobowości kluczem do zrozumienia siebie i innych59.00 Zapisz się
59217Psychologia zaburzeń osobowości. Poznawczo- behawioralne i psychoanalityczne podejście do zaburzeń osobowości59.00 Zapisz się
60218Klasyfikacja oraz kryteria diagnostyczne poszczególnych zaburzeń osobowości. Życie codzienne z zaburzeniem osobowości 59.00 Zapisz się
61219Techniki stosowane w terapii rodziny59.00 Zapisz się
62220 Analiza wybranych przypadków wychowawczych młodzieży59.00 Zapisz się
63221Wpływ na organizm i psychikę środków uzależniających. Formy i fazy uzależnienia59.00 Zapisz się
64222Proces zdrowienia i nawroty w uzależnieniach59.00 Zapisz się
65223Patomechanizmy i przebieg zjawiska współuzależnienia. Terapia współuzależnienia. Syndrom DDA59.00 Zapisz się
66224Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież59.00 Zapisz się
67225 Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców59.00 Zapisz się
68226 Oddziaływania profilaktyczne ogólnospołeczne59.00 Zapisz się
69240Biblioterapia jako metoda pracy z młodzieżą i dziećmi. Konstruowanie programów biblioterapeutycznych. Wskazówki praktyczne. przykłady scenariuszy zajęć.200.00 Zapisz się
70241Kulturoterapia- formy i metody terapii zajęciowej59.00 Zapisz się
71242Metody i formy terapii dla niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w różnych grupach wiekowych59.00 Zapisz się
72243Formy i metody terapii dla niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu59.00 Zapisz się
73244Formy i metody terapii dla osób przewlekle chorych w różnych grupach wiekowych59.00 Zapisz się
74245Formy i metody terapii dla osób niedostosowanych społecznie w różnych grupach wiekowych59.00 Zapisz się
75246Formy i metody terapii w Domu Opieki Społecznej59.00 Zapisz się
76247Organizacja pracy terapeutycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej59.00 Zapisz się
77249Profesjonalny doradca kariery120.00 Zapisz się
78255Gdy wszyscy mają rację - zacznijmy mediację! (mediacje rówieśnicze)150.00 Zapisz się
79257Bajkoterapia lekiem na dziecięce lęki150.00 Zapisz się
80258Autyzm - problematyka prawna150.00 Zapisz się
81261Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu600.00 Zapisz się
82269Zdolności poznawcze i kreatywność150.00 Zapisz się
83273Choreoterapia - terapia tańcem i ruchem 150.00 Zapisz się
84274Uniwersytet dla rodziców120.00 Zapisz się
85281Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem150.00 Zapisz się
86282Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi200.00 Zapisz się
87288Niedostosowanie społeczne - diagnoza i profilaktyka100.00 Zapisz się
88289Pedagogika rodziny100.00 Zapisz się
89292Rodzina a dziecko specjalnej troski130.00 Zapisz się
90293Terapia pedagogiczna dziecka specjalnej troski130.00 Zapisz się
91306Edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnym i pedagogice wczesnoszkolnej90.00 Zapisz się
92307Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym90.00 Zapisz się
93308Współpraca z wychowankiem obcokrajowcem90.00 Zapisz się
94309Przyczyny i skutki agresji100.00 Zapisz się
95310Nauka przez zabawę - zabawy rozwijające inteligencję100.00 Zapisz się
96313Wychowanie do wartości90.00 Zapisz się
97314Narkotyki. dopalacze i inne współczesne uzależnienia120.00 Zapisz się
98319Metody pracy nauczyciela kształtujące umiejętności kluczowe150.00 Zapisz się
99320Metody pracy nauczyciela przygotowujące ucznia do funkcjonowania na rynku pracy150.00 Zapisz się
100321Mobbing dziecka w klasie i środowisku szkolnym a wsparcie rodziny90.00 Zapisz się
101325Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - budowa maszyn 600.00 Zapisz się
102326Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - zdun 600.00 Zapisz się
103327Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - murarz600.00 Zapisz się
104328Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - handlowiec600.00 Zapisz się
105329Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - dekarz600.00 Zapisz się
106330Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - cukiernik600.00 Zapisz się
107331Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - budowlaniec600.00 Zapisz się
108332Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - mechanik samochodowy 600.00 Zapisz się
109333Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - blacharz samochodowy600.00 Zapisz się
110334Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - krawiec600.00 Zapisz się
111335Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - kosmetyczka600.00 Zapisz się
112336Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - fryzjer600.00 Zapisz się
113337Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - elektryk600.00 Zapisz się
114338Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - stolarz600.00 Zapisz się
115339Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - piekarz600.00 Zapisz się

Zapoznaj się ze szczegółową ofertą na stronie www.szkoleniekursdlanauczycieli.pl