Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN Zapisz się
11Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy400.00 Zapisz się
287Kurs na wychowawcę wypoczynku 150.00 Zapisz się
399Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00 Zapisz się
4100Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00 Zapisz się
5111Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00 Zapisz się
6112Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00 Zapisz się
7159Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży150.00 Zapisz się
8167Nauczyciel w coachingu-nowe możliwości. rezultaty. zmiany. rozwój250.00 Zapisz się
9193Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00 Zapisz się
10195Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej110.00 Zapisz się
11201Kadry i płace + program "Płatnik"450.00 Zapisz się
12203Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym 1380.00 Zapisz się
13206Poczucie własnej wartości nauczyciela100.00 Zapisz się
Szkolenia e-learning
Lp Kod Kurs Cena PLN Zapisz się
142Przygotowanie prezentacji (np. lekcji. wykładu) z użyciem metod multimedialnych150.00 Zapisz się
153Konflikt w szkole. rodzaje. przyczyny. przeciwdziałanie120.00 Zapisz się
164Mnemotechniki w edukacji150.00 Zapisz się
176Nie takie media straszne...Jak rozpocząć współpracę z mediami?100.00 Zapisz się
189Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się120.00 Zapisz się
1910Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym120.00 Zapisz się
2012Głos na medal. Emisja głosu dla nauczycieli. 150.00 Zapisz się
2121Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00 Zapisz się
2227Status prawny nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego150.00 Zapisz się
2328Skuteczna organizacja i realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w gimnazjum100.00 Zapisz się
2429Komunikacja z uczniem - jak mówić. by słychał; jak słuchać. by mówił120.00 Zapisz się
2530Metody i techniki nauczania języka angielskiego120.00 Zapisz się
2631Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody120.00 Zapisz się
2732Techniki szybkiego czytania150.00 Zapisz się
2834Polityka ochrony danych osobowych w szkole150.00 Zapisz się
2935ADHD w szkole - metody postępowania 120.00 Zapisz się
3036Metodyka tworzenia scenariuszy-konspektów lekcji języka angielskiego150.00 Zapisz się
3137Efektywna komunikacja w szkole100.00 Zapisz się
3238Wypalenie zawodowe - czyli jak nie utracić motywacji do pracy nauczycieli90.00 Zapisz się
3339Edukacja medialna150.00 Zapisz się
3440Metoda projektowa jako nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela150.00 Zapisz się
3549Profilaktyka przemocy w szkole120.00 Zapisz się
3656Kształtowanie zachowań asertywnych100.00 Zapisz się
3758Sposoby budowania autorytetu nauczycielskiego90.00 Zapisz się
3859Sposoby postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole100.00 Zapisz się
3960Przygotowanie nauczycieli do kształcenia zdalnego na platformie Moodle200.00 Zapisz się
4065Kompetencje doradcy zawodowego i lidera klubu pracy 120.00 Zapisz się
4166Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00 Zapisz się
4274Strategia w nauczaniu języka angielskiego - guided writing150.00 Zapisz się
4375Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać aby uzyskać porozumienie. Praktyczne podejście w relacji opiekun-rodzic dziecka120.00 Zapisz się
4477Prawo w pracy nauczyciela100.00 Zapisz się
4578Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze120.00 Zapisz się
4679PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 1300.00 Zapisz się
4780PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 2320.00 Zapisz się
4881PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 3320.00 Zapisz się
4982PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 4350.00 Zapisz się
5083PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 5240.00 Zapisz się
5184PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 6240.00 Zapisz się
5285PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 7270.00 Zapisz się
5386E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00 Zapisz się
5488Ofiara. sprawca. świadek przemocy w szkole. Cechy charakterologiczne. uwarunkowania osobowościowe. Psychologiczne skutki bycia ofiarą120.00 Zapisz się
5597Praca z uczniem zdolnym100.00 Zapisz się
56103Twój czas w Twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem. 90.00 Zapisz się
57117Uczeń z dysleksją80.00 Zapisz się
58118Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci80.00 Zapisz się
59135Wczesna akwizycja języka przez dzieci150.00 Zapisz się
60148Wprowadzenie do glottodydaktyki100.00 Zapisz się
61150Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka120.00 Zapisz się
62151Gdy Twój uczeń ma cukrzycę120.00 Zapisz się
63161Arteterapia w pracy nauczyciela150.00 Zapisz się
64162Terapia dziecka autystycznego w domu i w szkole120.00 Zapisz się
65190Stres szkolny uczniów klas początkowych90.00 Zapisz się
66192Kurs z metodyki przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym350.00 Zapisz się
67212Kreatywny nauczyciel180.00 Zapisz się
68215Przemoc w sieci - Cyberbullying– charakterystyka zjawiska. skala problemu. działania profilaktyczne 150.00 Zapisz się
69216Typy rodzinnych osobowości. Zrozumienie korzeni swojej osobowości kluczem do zrozumienia siebie i innych59.00 Zapisz się
70217Psychologia zaburzeń osobowości. Poznawczo- behawioralne i psychoanalityczne podejście do zaburzeń osobowości59.00 Zapisz się
71218Klasyfikacja oraz kryteria diagnostyczne poszczególnych zaburzeń osobowości. Życie codzienne z zaburzeniem osobowości 59.00 Zapisz się
72219Techniki stosowane w terapii rodziny59.00 Zapisz się
73220 Analiza wybranych przypadków wychowawczych młodzieży59.00 Zapisz się
74221Wpływ na organizm i psychikę środków uzależniających. Formy i fazy uzależnienia59.00 Zapisz się
75222Proces zdrowienia i nawroty w uzależnieniach59.00 Zapisz się
76223Patomechanizmy i przebieg zjawiska współuzależnienia. Terapia współuzależnienia. Syndrom DDA59.00 Zapisz się
77224Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież59.00 Zapisz się
78225 Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców59.00 Zapisz się
79226 Oddziaływania profilaktyczne ogólnospołeczne59.00 Zapisz się
80240Biblioterapia jako metoda pracy z młodzieżą i dziećmi. Konstruowanie programów biblioterapeutycznych. Wskazówki praktyczne. przykłady scenariuszy zajęć.200.00 Zapisz się
81241Kulturoterapia- formy i metody terapii zajęciowej59.00 Zapisz się
82242Metody i formy terapii dla niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w różnych grupach wiekowych59.00 Zapisz się
83243Formy i metody terapii dla niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu59.00 Zapisz się
84244Formy i metody terapii dla osób przewlekle chorych w różnych grupach wiekowych59.00 Zapisz się
85245Formy i metody terapii dla osób niedostosowanych społecznie w różnych grupach wiekowych59.00 Zapisz się
86246Formy i metody terapii w Domu Opieki Społecznej59.00 Zapisz się
87247Organizacja pracy terapeutycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej59.00 Zapisz się
88249Profesjonalny doradca kariery120.00 Zapisz się
89255Gdy wszyscy mają rację - zacznijmy mediację! (mediacje rówieśnicze)150.00 Zapisz się
90257Bajkoterapia lekiem na dziecięce lęki150.00 Zapisz się
91258Autyzm - problematyka prawna150.00 Zapisz się
92261Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu600.00 Zapisz się
93269Zdolności poznawcze i kreatywność150.00 Zapisz się
94273Choreoterapia - terapia tańcem i ruchem 150.00 Zapisz się
95274Uniwersytet dla rodziców120.00 Zapisz się
96281Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem150.00 Zapisz się
97282Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi200.00 Zapisz się
98288Niedostosowanie społeczne - diagnoza i profilaktyka100.00 Zapisz się
99289Pedagogika rodziny100.00 Zapisz się
100292Rodzina a dziecko specjalnej troski130.00 Zapisz się
101293Terapia pedagogiczna dziecka specjalnej troski130.00 Zapisz się
102306Edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnymi pedagogice wczesnoszkolnej90.00 Zapisz się
103307Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym90.00 Zapisz się
104308Współpraca z wychowankiem obcokrajowcem90.00 Zapisz się
105309Przyczyny i skutki agresji100.00 Zapisz się
106310Nauka przez zabawę - zabawy rozwijające inteligencję100.00 Zapisz się
107313Wychowanie do wartości90.00 Zapisz się
108314Narkotyki. dopalacze i inne współczesne uzależnienia120.00 Zapisz się

Zapoznaj się ze szczegółową ofertą na stronie www.szkoleniekursdlanauczycieli.pl