Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu - umowa

Prawo w pracy nauczyciela
imię:
nazwisko:
e-mail:
data urodzenia:
miejsce urodzenia:
telefon:
Adres do korespondencji
ulica
nr domu/mieszkania
kod pocztowy
miejscowość

Oświadczam, że znane mi są również warunki uczestnictwa w zamawianym szkoleniu, regulamin e-learning. oraz prawo konsumenta.

Zanim klikniesz WYŚLIJ ZGŁOSZENIE, upewnij się,
że dane w formularzu są poprawnie wpisane.