Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu - umowa

Biblioterapia jako metoda pracy z młodzieżą i dziećmi. Konstruowanie programów biblioterapeutycznych. Wskazówki praktyczne. przykłady scenariuszy zajęć.
imię:
nazwisko:
e-mail:
data urodzenia:
miejsce urodzenia:
telefon:
Adres do korespondencji
ulica
nr domu/mieszkania
kod pocztowy
miejscowość

Oświadczam, że znane mi są również warunki uczestnictwa w zamawianym szkoleniu, regulamin e-learning. oraz prawo konsumenta.

Zanim klikniesz WYŚLIJ ZGŁOSZENIE, upewnij się,
że dane w formularzu są poprawnie wpisane.