Szkolenia e-learning
Lp Kod Kurs Cena PLN Zapisz się
12Przygotowanie prezentacji (np. lekcji. wykładu) z użyciem metod multimedialnych150.00 Zapisz się
23Konflikt w szkole. rodzaje. przyczyny. przeciwdziałanie120.00 Zapisz się
34Mnemotechniki w edukacji150.00 Zapisz się
46Nie takie media straszne...Jak rozpocząć współpracę z mediami?100.00 Zapisz się
59Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się120.00 Zapisz się
610Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym120.00 Zapisz się
721Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00 Zapisz się
827Status prawny nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego150.00 Zapisz się
928Skuteczna organizacja i realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w gimnazjum100.00 Zapisz się
1029Komunikacja z uczniem - jak mówić. by słychał; jak słuchać. by mówił120.00 Zapisz się
1130Metody i techniki nauczania języka angielskiego120.00 Zapisz się
1231Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody120.00 Zapisz się
1332Techniki szybkiego czytania150.00 Zapisz się
1434Polityka ochrony danych osobowych w szkole150.00 Zapisz się
1535ADHD w szkole - metody postępowania 120.00 Zapisz się
1636Metodyka tworzenia scenariuszy-konspektów lekcji języka angielskiego150.00 Zapisz się
1737Efektywna komunikacja w szkole100.00 Zapisz się
1838Wypalenie zawodowe - czyli jak nie utracić motywacji do pracy nauczycieli90.00 Zapisz się
1939Edukacja medialna150.00 Zapisz się
2040Metoda projektowa jako nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela150.00 Zapisz się
2149Profilaktyka przemocy w szkole120.00 Zapisz się
2256Kształtowanie zachowań asertywnych100.00 Zapisz się
2358Sposoby budowania autorytetu nauczycielskiego90.00 Zapisz się
2459Sposoby postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole100.00 Zapisz się
2560Przygotowanie nauczycieli do kształcenia zdalnego na platformie Moodle200.00 Zapisz się
2665Kompetencje doradcy zawodowego i lidera klubu pracy 120.00 Zapisz się
2766Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00 Zapisz się
2874Strategia w nauczaniu języka angielskiego - guided writing150.00 Zapisz się
2975Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać aby uzyskać porozumienie. Praktyczne podejście w relacji opiekun-rodzic dziecka120.00 Zapisz się
3077Prawo w pracy nauczyciela100.00 Zapisz się
3178Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze120.00 Zapisz się
3286E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00 Zapisz się
3388Ofiara. sprawca. świadek przemocy w szkole. Cechy charakterologiczne. uwarunkowania osobowościowe. Psychologiczne skutki bycia ofiarą120.00 Zapisz się
3497Praca z uczniem zdolnym100.00 Zapisz się
35103Twój czas w Twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem. 90.00 Zapisz się
36117Uczeń z dysleksją80.00 Zapisz się
37118Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci80.00 Zapisz się
38135Wczesna akwizycja języka przez dzieci150.00 Zapisz się
39148Wprowadzenie do glottodydaktyki100.00 Zapisz się
40150Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka120.00 Zapisz się
41151Gdy Twój uczeń ma cukrzycę120.00 Zapisz się
42161Arteterapia w pracy nauczyciela150.00 Zapisz się
43162Terapia dziecka autystycznego w domu i w szkole120.00 Zapisz się
44190Stres szkolny uczniów klas początkowych90.00 Zapisz się
45192Kurs z metodyki przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym350.00 Zapisz się
46212Kreatywny nauczyciel180.00 Zapisz się
47215Przemoc w sieci - Cyberbullying– charakterystyka zjawiska. skala problemu. działania profilaktyczne 150.00 Zapisz się
48216Typy rodzinnych osobowości. Zrozumienie korzeni swojej osobowości kluczem do zrozumienia siebie i innych59.00 Zapisz się
49217Psychologia zaburzeń osobowości. Poznawczo- behawioralne i psychoanalityczne podejście do zaburzeń osobowości59.00 Zapisz się
50218Klasyfikacja oraz kryteria diagnostyczne poszczególnych zaburzeń osobowości. Życie codzienne z zaburzeniem osobowości 59.00 Zapisz się
51219Techniki stosowane w terapii rodziny59.00 Zapisz się
52220 Analiza wybranych przypadków wychowawczych młodzieży59.00 Zapisz się
53221Wpływ na organizm i psychikę środków uzależniających. Formy i fazy uzależnienia59.00 Zapisz się
54222Proces zdrowienia i nawroty w uzależnieniach59.00 Zapisz się
55223Patomechanizmy i przebieg zjawiska współuzależnienia. Terapia współuzależnienia. Syndrom DDA59.00 Zapisz się
56224Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież59.00 Zapisz się
57225 Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców59.00 Zapisz się
58226 Oddziaływania profilaktyczne ogólnospołeczne59.00 Zapisz się
59240Biblioterapia jako metoda pracy z młodzieżą i dziećmi. Konstruowanie programów biblioterapeutycznych. Wskazówki praktyczne. przykłady scenariuszy zajęć.200.00 Zapisz się
60241Kulturoterapia- formy i metody terapii zajęciowej59.00 Zapisz się
61242Metody i formy terapii dla niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w różnych grupach wiekowych59.00 Zapisz się
62243Formy i metody terapii dla niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu59.00 Zapisz się
63244Formy i metody terapii dla osób przewlekle chorych w różnych grupach wiekowych59.00 Zapisz się
64245Formy i metody terapii dla osób niedostosowanych społecznie w różnych grupach wiekowych59.00 Zapisz się
65246Formy i metody terapii w Domu Opieki Społecznej59.00 Zapisz się
66247Organizacja pracy terapeutycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej59.00 Zapisz się
67249Profesjonalny doradca kariery120.00 Zapisz się
68255Gdy wszyscy mają rację - zacznijmy mediację! (mediacje rówieśnicze)150.00 Zapisz się
69257Bajkoterapia lekiem na dziecięce lęki150.00 Zapisz się
70258Autyzm - problematyka prawna150.00 Zapisz się
71261Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu600.00 Zapisz się
72269Zdolności poznawcze i kreatywność150.00 Zapisz się
73273Choreoterapia - terapia tańcem i ruchem 150.00 Zapisz się
74274Uniwersytet dla rodziców120.00 Zapisz się
75281Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem150.00 Zapisz się
76282Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi200.00 Zapisz się
77288Niedostosowanie społeczne - diagnoza i profilaktyka100.00 Zapisz się
78289Pedagogika rodziny100.00 Zapisz się
79292Rodzina a dziecko specjalnej troski130.00 Zapisz się
80293Terapia pedagogiczna dziecka specjalnej troski130.00 Zapisz się
81306Edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnym i pedagogice wczesnoszkolnej90.00 Zapisz się
82307Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym90.00 Zapisz się
83308Współpraca z wychowankiem obcokrajowcem90.00 Zapisz się
84309Przyczyny i skutki agresji100.00 Zapisz się
85310Nauka przez zabawę - zabawy rozwijające inteligencję100.00 Zapisz się
86313Wychowanie do wartości90.00 Zapisz się
87314Narkotyki. dopalacze i inne współczesne uzależnienia120.00 Zapisz się
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN Zapisz się
881Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy400.00 Zapisz się
8987Kurs na wychowawcę wypoczynku 150.00 Zapisz się
9099Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00 Zapisz się
91100Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00 Zapisz się
92111Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00 Zapisz się
93112Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00 Zapisz się
94159Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży150.00 Zapisz się
95167Nauczyciel w coachingu-nowe możliwości. rezultaty. zmiany. rozwój250.00 Zapisz się
96193Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00 Zapisz się
97195Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej110.00 Zapisz się
98201Kadry i płace + program "Płatnik"450.00 Zapisz się
99203Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym 1380.00 Zapisz się
100206Poczucie własnej wartości nauczyciela100.00 Zapisz się

Zapoznaj się ze szczegółową ofertą na stronie www.szkoleniekursdlanauczycieli.pl