Szkolenia e-learning
Lp Kod Kurs Cena PLN Zapisz się
13Konflikt w szkole. rodzaje. przyczyny. przeciwdziałanie120.00 Zapisz się
26Nie takie media straszne...Jak rozpocząć współpracę z mediami?100.00 Zapisz się
39Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się120.00 Zapisz się
410Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym120.00 Zapisz się
521Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00 Zapisz się
627Status prawny nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego150.00 Zapisz się
728Skuteczna organizacja i realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w gimnazjum100.00 Zapisz się
829Komunikacja z uczniem - jak mówić. by słychał; jak słuchać. by mówił120.00 Zapisz się
930Metody i techniki nauczania języka angielskiego120.00 Zapisz się
1031Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody120.00 Zapisz się
1136Metodyka tworzenia scenariuszy-konspektów lekcji języka angielskiego150.00 Zapisz się
1237Efektywna komunikacja w szkole100.00 Zapisz się
1338Wypalenie zawodowe - czyli jak nie utracić motywacji do pracy nauczycieli90.00 Zapisz się
1439Edukacja medialna150.00 Zapisz się
1540Metoda projektowa jako nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela150.00 Zapisz się
1649Profilaktyka przemocy w szkole120.00 Zapisz się
1756Kształtowanie zachowań asertywnych100.00 Zapisz się
1858Sposoby budowania autorytetu nauczycielskiego90.00 Zapisz się
1959Sposoby postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole100.00 Zapisz się
2060Przygotowanie nauczycieli do kształcenia zdalnego na platformie Moodle200.00 Zapisz się
2165Kompetencje doradcy zawodowego i lidera klubu pracy 120.00 Zapisz się
2266Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00 Zapisz się
2374Strategia w nauczaniu języka angielskiego - guided writing150.00 Zapisz się
2475Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać aby uzyskać porozumienie. Praktyczne podejście w relacji opiekun-rodzic dziecka120.00 Zapisz się
2577Prawo w pracy nauczyciela100.00 Zapisz się
2678Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze120.00 Zapisz się
2786E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00 Zapisz się
2888Ofiara. sprawca. świadek przemocy w szkole. Cechy charakterologiczne. uwarunkowania osobowościowe. Psychologiczne skutki bycia ofiarą120.00 Zapisz się
2997Praca z uczniem zdolnym100.00 Zapisz się
30103Twój czas w Twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem. 90.00 Zapisz się
31117Uczeń z dysleksją80.00 Zapisz się
32118Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci80.00 Zapisz się
33135Wczesna akwizycja języka przez dzieci150.00 Zapisz się
34148Wprowadzenie do glottodydaktyki100.00 Zapisz się
35150Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka120.00 Zapisz się
36161Arteterapia w pracy nauczyciela150.00 Zapisz się
37162Terapia dziecka autystycznego w domu i w szkole120.00 Zapisz się
38190Stres szkolny uczniów klas początkowych90.00 Zapisz się
39192Kurs z metodyki przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym350.00 Zapisz się
40212Kreatywny nauczyciel180.00 Zapisz się
41215Przemoc w sieci - Cyberbullying– charakterystyka zjawiska. skala problemu. działania profilaktyczne 150.00 Zapisz się
42216Typy rodzinnych osobowości. Zrozumienie korzeni swojej osobowości kluczem do zrozumienia siebie i innych59.00 Zapisz się
43217Psychologia zaburzeń osobowości. Poznawczo- behawioralne i psychoanalityczne podejście do zaburzeń osobowości59.00 Zapisz się
44218Klasyfikacja oraz kryteria diagnostyczne poszczególnych zaburzeń osobowości. Życie codzienne z zaburzeniem osobowości 59.00 Zapisz się
45219Techniki stosowane w terapii rodziny59.00 Zapisz się
46220 Analiza wybranych przypadków wychowawczych młodzieży59.00 Zapisz się
47221Wpływ na organizm i psychikę środków uzależniających. Formy i fazy uzależnienia59.00 Zapisz się
48222Proces zdrowienia i nawroty w uzależnieniach59.00 Zapisz się
49223Patomechanizmy i przebieg zjawiska współuzależnienia. Terapia współuzależnienia. Syndrom DDA59.00 Zapisz się
50224Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież59.00 Zapisz się
51225 Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców59.00 Zapisz się
52226 Oddziaływania profilaktyczne ogólnospołeczne59.00 Zapisz się
53240Biblioterapia jako metoda pracy z młodzieżą i dziećmi. Konstruowanie programów biblioterapeutycznych. Wskazówki praktyczne. przykłady scenariuszy zajęć.200.00 Zapisz się
54241Kulturoterapia- formy i metody terapii zajęciowej59.00 Zapisz się
55242Metody i formy terapii dla niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w różnych grupach wiekowych59.00 Zapisz się
56243Formy i metody terapii dla niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu59.00 Zapisz się
57244Formy i metody terapii dla osób przewlekle chorych w różnych grupach wiekowych59.00 Zapisz się
58245Formy i metody terapii dla osób niedostosowanych społecznie w różnych grupach wiekowych59.00 Zapisz się
59246Formy i metody terapii w Domu Opieki Społecznej59.00 Zapisz się
60247Organizacja pracy terapeutycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej59.00 Zapisz się
61249Profesjonalny doradca kariery120.00 Zapisz się
62255Gdy wszyscy mają rację - zacznijmy mediację! (mediacje rówieśnicze)150.00 Zapisz się
63257Bajkoterapia lekiem na dziecięce lęki150.00 Zapisz się
64258Autyzm - problematyka prawna150.00 Zapisz się
65261Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu600.00 Zapisz się
66269Zdolności poznawcze i kreatywność150.00 Zapisz się
67273Choreoterapia - terapia tańcem i ruchem 150.00 Zapisz się
68274Uniwersytet dla rodziców120.00 Zapisz się
69281Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem150.00 Zapisz się
70282Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi200.00 Zapisz się
71288Niedostosowanie społeczne - diagnoza i profilaktyka100.00 Zapisz się
72289Pedagogika rodziny100.00 Zapisz się
73292Rodzina a dziecko specjalnej troski130.00 Zapisz się
74293Terapia pedagogiczna dziecka specjalnej troski130.00 Zapisz się
75306Edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnym i pedagogice wczesnoszkolnej90.00 Zapisz się
76307Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym90.00 Zapisz się
77308Współpraca z wychowankiem obcokrajowcem90.00 Zapisz się
78309Przyczyny i skutki agresji100.00 Zapisz się
79310Nauka przez zabawę - zabawy rozwijające inteligencję100.00 Zapisz się
80313Wychowanie do wartości90.00 Zapisz się
81314Narkotyki. dopalacze i inne współczesne uzależnienia120.00 Zapisz się
82319Metody pracy nauczyciela kształtujące umiejętności kluczowe150.00 Zapisz się
83320Metody pracy nauczyciela przygotowujące ucznia do funkcjonowania na rynku pracy150.00 Zapisz się
84321Mobbing dziecka w klasie i środowisku szkolnym a wsparcie rodziny90.00 Zapisz się
85325Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - budowa maszyn 600.00 Zapisz się
86326Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - zdun 600.00 Zapisz się
87327Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - murarz600.00 Zapisz się
88328Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - handlowiec600.00 Zapisz się
89329Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - dekarz600.00 Zapisz się
90330Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - cukiernik600.00 Zapisz się
91331Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - budowlaniec600.00 Zapisz się
92332Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - mechanik samochodowy 600.00 Zapisz się
93333Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - blacharz samochodowy600.00 Zapisz się
94334Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - krawiec600.00 Zapisz się
95335Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - kosmetyczka600.00 Zapisz się
96336Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - fryzjer600.00 Zapisz się
97337Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - elektryk600.00 Zapisz się
98338Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - stolarz600.00 Zapisz się
99339Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - piekarz600.00 Zapisz się
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN Zapisz się
1001Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy400.00 Zapisz się
10199Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00 Zapisz się
102100Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00 Zapisz się
103111Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00 Zapisz się
104112Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00 Zapisz się
105159Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży150.00 Zapisz się
106167Nauczyciel w coachingu-nowe możliwości. rezultaty. zmiany. rozwój250.00 Zapisz się
107193Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00 Zapisz się
108195Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej110.00 Zapisz się
109201Kadry i płace + program "Płatnik"450.00 Zapisz się
110203Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym 1380.00 Zapisz się
111206Poczucie własnej wartości nauczyciela100.00 Zapisz się

Zapoznaj się ze szczegółową ofertą na stronie www.szkoleniekursdlanauczycieli.pl