Szkolenia e-learning
Lp Kod Kurs Cena PLN Zapisz się
12Przygotowanie prezentacji (np. lekcji. wykładu) z użyciem metod multimedialnych150.00 Zapisz się
23Konflikt w szkole. rodzaje. przyczyny. przeciwdziałanie120.00 Zapisz się
36Nie takie media straszne...Jak rozpocząć współpracę z mediami?100.00 Zapisz się
49Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się120.00 Zapisz się
510Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym120.00 Zapisz się
621Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00 Zapisz się
727Status prawny nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego150.00 Zapisz się
828Skuteczna organizacja i realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w gimnazjum100.00 Zapisz się
929Komunikacja z uczniem - jak mówić. by słychał; jak słuchać. by mówił120.00 Zapisz się
1030Metody i techniki nauczania języka angielskiego120.00 Zapisz się
1131Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody120.00 Zapisz się
1234Polityka ochrony danych osobowych w szkole150.00 Zapisz się
1335ADHD w szkole - metody postępowania 120.00 Zapisz się
1436Metodyka tworzenia scenariuszy-konspektów lekcji języka angielskiego150.00 Zapisz się
1537Efektywna komunikacja w szkole100.00 Zapisz się
1638Wypalenie zawodowe - czyli jak nie utracić motywacji do pracy nauczycieli90.00 Zapisz się
1739Edukacja medialna150.00 Zapisz się
1840Metoda projektowa jako nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela150.00 Zapisz się
1949Profilaktyka przemocy w szkole120.00 Zapisz się
2056Kształtowanie zachowań asertywnych100.00 Zapisz się
2158Sposoby budowania autorytetu nauczycielskiego90.00 Zapisz się
2259Sposoby postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole100.00 Zapisz się
2360Przygotowanie nauczycieli do kształcenia zdalnego na platformie Moodle200.00 Zapisz się
2465Kompetencje doradcy zawodowego i lidera klubu pracy 120.00 Zapisz się
2566Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00 Zapisz się
2674Strategia w nauczaniu języka angielskiego - guided writing150.00 Zapisz się
2775Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać aby uzyskać porozumienie. Praktyczne podejście w relacji opiekun-rodzic dziecka120.00 Zapisz się
2877Prawo w pracy nauczyciela100.00 Zapisz się
2978Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze120.00 Zapisz się
3086E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00 Zapisz się
3188Ofiara. sprawca. świadek przemocy w szkole. Cechy charakterologiczne. uwarunkowania osobowościowe. Psychologiczne skutki bycia ofiarą120.00 Zapisz się
3297Praca z uczniem zdolnym100.00 Zapisz się
33103Twój czas w Twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem. 90.00 Zapisz się
34117Uczeń z dysleksją80.00 Zapisz się
35118Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci80.00 Zapisz się
36135Wczesna akwizycja języka przez dzieci150.00 Zapisz się
37148Wprowadzenie do glottodydaktyki100.00 Zapisz się
38150Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka120.00 Zapisz się
39161Arteterapia w pracy nauczyciela150.00 Zapisz się
40162Terapia dziecka autystycznego w domu i w szkole120.00 Zapisz się
41190Stres szkolny uczniów klas początkowych90.00 Zapisz się
42192Kurs z metodyki przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym350.00 Zapisz się
43212Kreatywny nauczyciel180.00 Zapisz się
44215Przemoc w sieci - Cyberbullying– charakterystyka zjawiska. skala problemu. działania profilaktyczne 150.00 Zapisz się
45216Typy rodzinnych osobowości. Zrozumienie korzeni swojej osobowości kluczem do zrozumienia siebie i innych59.00 Zapisz się
46217Psychologia zaburzeń osobowości. Poznawczo- behawioralne i psychoanalityczne podejście do zaburzeń osobowości59.00 Zapisz się
47218Klasyfikacja oraz kryteria diagnostyczne poszczególnych zaburzeń osobowości. Życie codzienne z zaburzeniem osobowości 59.00 Zapisz się
48219Techniki stosowane w terapii rodziny59.00 Zapisz się
49220 Analiza wybranych przypadków wychowawczych młodzieży59.00 Zapisz się
50221Wpływ na organizm i psychikę środków uzależniających. Formy i fazy uzależnienia59.00 Zapisz się
51222Proces zdrowienia i nawroty w uzależnieniach59.00 Zapisz się
52223Patomechanizmy i przebieg zjawiska współuzależnienia. Terapia współuzależnienia. Syndrom DDA59.00 Zapisz się
53224Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież59.00 Zapisz się
54225 Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców59.00 Zapisz się
55226 Oddziaływania profilaktyczne ogólnospołeczne59.00 Zapisz się
56240Biblioterapia jako metoda pracy z młodzieżą i dziećmi. Konstruowanie programów biblioterapeutycznych. Wskazówki praktyczne. przykłady scenariuszy zajęć.200.00 Zapisz się
57241Kulturoterapia- formy i metody terapii zajęciowej59.00 Zapisz się
58242Metody i formy terapii dla niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w różnych grupach wiekowych59.00 Zapisz się
59243Formy i metody terapii dla niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu59.00 Zapisz się
60244Formy i metody terapii dla osób przewlekle chorych w różnych grupach wiekowych59.00 Zapisz się
61245Formy i metody terapii dla osób niedostosowanych społecznie w różnych grupach wiekowych59.00 Zapisz się
62246Formy i metody terapii w Domu Opieki Społecznej59.00 Zapisz się
63247Organizacja pracy terapeutycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej59.00 Zapisz się
64249Profesjonalny doradca kariery120.00 Zapisz się
65255Gdy wszyscy mają rację - zacznijmy mediację! (mediacje rówieśnicze)150.00 Zapisz się
66257Bajkoterapia lekiem na dziecięce lęki150.00 Zapisz się
67258Autyzm - problematyka prawna150.00 Zapisz się
68261Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu600.00 Zapisz się
69269Zdolności poznawcze i kreatywność150.00 Zapisz się
70273Choreoterapia - terapia tańcem i ruchem 150.00 Zapisz się
71274Uniwersytet dla rodziców120.00 Zapisz się
72281Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem150.00 Zapisz się
73282Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi200.00 Zapisz się
74288Niedostosowanie społeczne - diagnoza i profilaktyka100.00 Zapisz się
75289Pedagogika rodziny100.00 Zapisz się
76292Rodzina a dziecko specjalnej troski130.00 Zapisz się
77293Terapia pedagogiczna dziecka specjalnej troski130.00 Zapisz się
78306Edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnym i pedagogice wczesnoszkolnej90.00 Zapisz się
79307Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym90.00 Zapisz się
80308Współpraca z wychowankiem obcokrajowcem90.00 Zapisz się
81309Przyczyny i skutki agresji100.00 Zapisz się
82310Nauka przez zabawę - zabawy rozwijające inteligencję100.00 Zapisz się
83313Wychowanie do wartości90.00 Zapisz się
84314Narkotyki. dopalacze i inne współczesne uzależnienia120.00 Zapisz się
85319Metody pracy nauczyciela kształtujące umiejętności kluczowe150.00 Zapisz się
86320Metody pracy nauczyciela przygotowujące ucznia do funkcjonowania na rynku pracy150.00 Zapisz się
87321Mobbing dziecka w klasie i środowisku szkolnym a wsparcie rodziny90.00 Zapisz się
88325Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - budowa maszyn 600.00 Zapisz się
89326Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - zdun 600.00 Zapisz się
90327Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - murarz600.00 Zapisz się
91328Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - handlowiec600.00 Zapisz się
92329Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - dekarz600.00 Zapisz się
93330Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - cukiernik600.00 Zapisz się
94331Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - budowlaniec600.00 Zapisz się
95332Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - mechanik samochodowy 600.00 Zapisz się
96333Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - blacharz samochodowy600.00 Zapisz się
97334Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - krawiec600.00 Zapisz się
98335Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - kosmetyczka600.00 Zapisz się
99336Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - fryzjer600.00 Zapisz się
100337Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - elektryk600.00 Zapisz się
101338Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - stolarz600.00 Zapisz się
102339Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - piekarz600.00 Zapisz się
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN Zapisz się
1031Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy400.00 Zapisz się
10487Kurs na wychowawcę wypoczynku 150.00 Zapisz się
10599Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00 Zapisz się
106100Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00 Zapisz się
107111Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00 Zapisz się
108112Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00 Zapisz się
109159Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży150.00 Zapisz się
110167Nauczyciel w coachingu-nowe możliwości. rezultaty. zmiany. rozwój250.00 Zapisz się
111193Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00 Zapisz się
112195Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej110.00 Zapisz się
113201Kadry i płace + program "Płatnik"450.00 Zapisz się
114203Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym 1380.00 Zapisz się
115206Poczucie własnej wartości nauczyciela100.00 Zapisz się

Zapoznaj się ze szczegółową ofertą na stronie www.szkoleniekursdlanauczycieli.pl