Szkolenia e-learning
Lp Kod Kurs Cena PLN Zapisz się
12Przygotowanie prezentacji (np. lekcji. wykładu) z użyciem metod multimedialnych150.00 Zapisz się
23Konflikt w szkole. rodzaje. przyczyny. przeciwdziałanie120.00 Zapisz się
34Mnemotechniki w edukacji150.00 Zapisz się
46Nie takie media straszne...Jak rozpocząć współpracę z mediami?100.00 Zapisz się
59Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się120.00 Zapisz się
610Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym120.00 Zapisz się
712Głos na medal. Emisja głosu dla nauczycieli. 150.00 Zapisz się
821Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00 Zapisz się
927Status prawny nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego150.00 Zapisz się
1028Skuteczna organizacja i realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w gimnazjum100.00 Zapisz się
1129Komunikacja z uczniem - jak mówić. by słychał; jak słuchać. by mówił120.00 Zapisz się
1230Metody i techniki nauczania języka angielskiego120.00 Zapisz się
1331Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody120.00 Zapisz się
1432Techniki szybkiego czytania150.00 Zapisz się
1534Polityka ochrony danych osobowych w szkole150.00 Zapisz się
1635ADHD w szkole - metody postępowania 120.00 Zapisz się
1736Metodyka tworzenia scenariuszy-konspektów lekcji języka angielskiego150.00 Zapisz się
1837Efektywna komunikacja w szkole100.00 Zapisz się
1938Wypalenie zawodowe - czyli jak nie utracić motywacji do pracy nauczycieli90.00 Zapisz się
2039Edukacja medialna150.00 Zapisz się
2140Metoda projektowa jako nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela150.00 Zapisz się
2249Profilaktyka przemocy w szkole120.00 Zapisz się
2356Kształtowanie zachowań asertywnych100.00 Zapisz się
2458Sposoby budowania autorytetu nauczycielskiego90.00 Zapisz się
2559Sposoby postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole100.00 Zapisz się
2660Przygotowanie nauczycieli do kształcenia zdalnego na platformie Moodle200.00 Zapisz się
2765Kompetencje doradcy zawodowego i lidera klubu pracy 120.00 Zapisz się
2866Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00 Zapisz się
2974Strategia w nauczaniu języka angielskiego - guided writing150.00 Zapisz się
3075Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać aby uzyskać porozumienie. Praktyczne podejście w relacji opiekun-rodzic dziecka120.00 Zapisz się
3177Prawo w pracy nauczyciela100.00 Zapisz się
3278Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze120.00 Zapisz się
3379PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 1300.00 Zapisz się
3480PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 2320.00 Zapisz się
3581PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 3320.00 Zapisz się
3682PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 4350.00 Zapisz się
3783PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 5240.00 Zapisz się
3884PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 6240.00 Zapisz się
3985PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 7270.00 Zapisz się
4086E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00 Zapisz się
4188Ofiara. sprawca. świadek przemocy w szkole. Cechy charakterologiczne. uwarunkowania osobowościowe. Psychologiczne skutki bycia ofiarą120.00 Zapisz się
4297Praca z uczniem zdolnym100.00 Zapisz się
43103Twój czas w Twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem. 90.00 Zapisz się
44117Uczeń z dysleksją80.00 Zapisz się
45118Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci80.00 Zapisz się
46135Wczesna akwizycja języka przez dzieci150.00 Zapisz się
47148Wprowadzenie do glottodydaktyki100.00 Zapisz się
48150Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka120.00 Zapisz się
49151Gdy Twój uczeń ma cukrzycę120.00 Zapisz się
50161Arteterapia w pracy nauczyciela150.00 Zapisz się
51162Terapia dziecka autystycznego w domu i w szkole120.00 Zapisz się
52190Stres szkolny uczniów klas początkowych90.00 Zapisz się
53192Kurs z metodyki przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym350.00 Zapisz się
54212Kreatywny nauczyciel180.00 Zapisz się
55215Przemoc w sieci - Cyberbullying– charakterystyka zjawiska. skala problemu. działania profilaktyczne 150.00 Zapisz się
56216Typy rodzinnych osobowości. Zrozumienie korzeni swojej osobowości kluczem do zrozumienia siebie i innych59.00 Zapisz się
57217Psychologia zaburzeń osobowości. Poznawczo- behawioralne i psychoanalityczne podejście do zaburzeń osobowości59.00 Zapisz się
58218Klasyfikacja oraz kryteria diagnostyczne poszczególnych zaburzeń osobowości. Życie codzienne z zaburzeniem osobowości 59.00 Zapisz się
59219Techniki stosowane w terapii rodziny59.00 Zapisz się
60220 Analiza wybranych przypadków wychowawczych młodzieży59.00 Zapisz się
61221Wpływ na organizm i psychikę środków uzależniających. Formy i fazy uzależnienia59.00 Zapisz się
62222Proces zdrowienia i nawroty w uzależnieniach59.00 Zapisz się
63223Patomechanizmy i przebieg zjawiska współuzależnienia. Terapia współuzależnienia. Syndrom DDA59.00 Zapisz się
64224Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież59.00 Zapisz się
65225 Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców59.00 Zapisz się
66226 Oddziaływania profilaktyczne ogólnospołeczne59.00 Zapisz się
67240Biblioterapia jako metoda pracy z młodzieżą i dziećmi. Konstruowanie programów biblioterapeutycznych. Wskazówki praktyczne. przykłady scenariuszy zajęć.200.00 Zapisz się
68241Kulturoterapia- formy i metody terapii zajęciowej59.00 Zapisz się
69242Metody i formy terapii dla niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w różnych grupach wiekowych59.00 Zapisz się
70243Formy i metody terapii dla niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu59.00 Zapisz się
71244Formy i metody terapii dla osób przewlekle chorych w różnych grupach wiekowych59.00 Zapisz się
72245Formy i metody terapii dla osób niedostosowanych społecznie w różnych grupach wiekowych59.00 Zapisz się
73246Formy i metody terapii w Domu Opieki Społecznej59.00 Zapisz się
74247Organizacja pracy terapeutycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej59.00 Zapisz się
75249Profesjonalny doradca kariery120.00 Zapisz się
76255Gdy wszyscy mają rację - zacznijmy mediację! (mediacje rówieśnicze)150.00 Zapisz się
77257Bajkoterapia lekiem na dziecięce lęki150.00 Zapisz się
78258Autyzm - problematyka prawna150.00 Zapisz się
79261Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu600.00 Zapisz się
80269Zdolności poznawcze i kreatywność150.00 Zapisz się
81273Choreoterapia - terapia tańcem i ruchem 150.00 Zapisz się
82274Uniwersytet dla rodziców120.00 Zapisz się
83281Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem150.00 Zapisz się
84282Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi200.00 Zapisz się
85288Niedostosowanie społeczne - diagnoza i profilaktyka100.00 Zapisz się
86289Pedagogika rodziny100.00 Zapisz się
87292Rodzina a dziecko specjalnej troski130.00 Zapisz się
88293Terapia pedagogiczna dziecka specjalnej troski130.00 Zapisz się
89306Edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnymi pedagogice wczesnoszkolnej90.00 Zapisz się
90307Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym90.00 Zapisz się
91308Współpraca z wychowankiem obcokrajowcem90.00 Zapisz się
92309Przyczyny i skutki agresji100.00 Zapisz się
93310Nauka przez zabawę - zabawy rozwijające inteligencję100.00 Zapisz się
94313Wychowanie do wartości90.00 Zapisz się
95314Narkotyki. dopalacze i inne współczesne uzależnienia120.00 Zapisz się
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN Zapisz się
961Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy400.00 Zapisz się
9787Kurs na wychowawcę wypoczynku 150.00 Zapisz się
9899Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00 Zapisz się
99100Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00 Zapisz się
100111Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00 Zapisz się
101112Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00 Zapisz się
102159Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży150.00 Zapisz się
103167Nauczyciel w coachingu-nowe możliwości. rezultaty. zmiany. rozwój250.00 Zapisz się
104193Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00 Zapisz się
105195Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej110.00 Zapisz się
106201Kadry i płace + program "Płatnik"450.00 Zapisz się
107203Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym 1380.00 Zapisz się
108206Poczucie własnej wartości nauczyciela100.00 Zapisz się

Zapoznaj się ze szczegółową ofertą na stronie www.szkoleniekursdlanauczycieli.pl